Terapeuci z innych miast, Informacje o cookies, wykonanie www.PolProf.pl

Zasady pracy - Gabinet psychoterapii w Chorzowie

 • Kilka pierwszych spotkań ma charakter konsultacji,
  na których podejmujemy decyzję, co zaproponować pacjentowi.
 • Przy rozpoczęciu terapii omawiamy oczekiwania i zasady pracy,
  ustalamy cele oraz czas pracy terapeutycznej, co ujmowane jest
  w tzw. kontrakcie terapeutycznym.
 • Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.
 • Czas konsultacji/sesji terapeutycznej indywidualnej wynosi 50 min.
 • Koszt konsultacji/sesji terapeutycznej wynosi 100 zł.
  Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
 • Sesja rodzinna (małżeńska ) trwa 70 min.
  Koszt konsultacji/sesji terapeutycznej wynosi 200 zł.
 • Psychoterapia jest procesem trwajacym od kilku miesięcy do kilku lat
  nakierowanym na zmianę w obszarach życia pacjenta wyznaczonych
  przez niego samego
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy
  informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nie
  ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem
  jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
 • Terapeuta podlega superwizji, co służy nadzorowaniu i ulepszaniu
  jego pracy z pacjentami
 • Rola psychoterapeuty polaga w głównej mierze na odzwierciedlaniu
  przeżyć pacjenta, interpretowaniu i zadawaniu pytań pomagajacych
  pogłebić i/lub zobaczyć daną kwestię z innej perspektywy
 • Ewentualne odstępstwa od wprowadzonych zasad, wątpliwości
  dotyczące sposobu pracy, propozycje zmian mogą być omawiane
  w czasie sesji terapeutycznych.

 W gabinecie zajmuję się terapią:

           - nerwic               - depresji                  - osobowości                 - ataków paniki                   

- uzależnienia  od alkoholu      - współuzależnienia       - tzw. DDA                 - hazardu

 seksoholizmu         - zaburzeń emocjonalnych u młodzieży                      

- patologicznej zazdrości            - problemów z agresją           - trudności ze snem 

- nadużywania substancji psychoaktywnych