Terapeuci z innych miast, Informacje o cookies, wykonanie www.PolProf.pl

Zasady pracy - Gabinet psychoterapii w Katowicach

  • Kilka pierwszych spotkań ma charakter konsultacji, na których podejmujemy decyzję o rozpoczęciu terapii, omawiamy oczekiwania i zasady pracy, ustalamy cele oraz czas pracy terapeutycznej.
  • Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.
  • Czas konsultacji/sesji terapeutycznej indywidualnej wynosi 50 min.
  • Koszt konsultacji/sesji terapeutycznej wynosi 100 zł. Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
  • Sesja rodzinna (małżeńska ) trwa 60 min. Koszt konsultacji/sesji terapeutycznej wynosi 200 zł.
      
  • Psychoterapeuta hest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
  • Terapeuta podlega superwizji, co służy nadzorowaniu
    i ulepszaniu jego pracy z pacjentami.
  • Ewentualne odstępstwa od wprowadzonych zasad, wątpliwości dotyczące sposobu pracy, propozycje zmian mogą być omawiane w czasie sesji terapeutycznych.

 

 

W gabinecie zajmuję się terapią:

- nerwic

- depresji

- ataków paniki

- uzależnienia od alkoholu

- współuzależnienia

- tzw. DDA

- hazardu

- seksoholizmu

- zaburzeń emocjonalnych u młodzieży

 - patologicznej zazdrości