Terapeuci z innych miast, Informacje o cookies, wykonanie www.PolProf.pl

Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA to forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu zrozumieniu siebie, swoich uczuć, potrzeb i obaw. Dzięki temu można w nowy sposób zobaczyć to, co stanowi trudność, rozpoznać własny wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności, w ten sposób znaleźć dotąd niedostrzegany sposób poradzenia sobie.
Psychoterapia nie dostarcza przepisu na życie, ona jedynie pomaga porządkować, rozumieć swój świat wewnętrzny. Psycholog nigdy nie rozwiązuje dylematów za klienta, może pomóc w rozważeniu różnych możliwości, ale to klient podejmuje decyzję.
Psychoterapia nie jest łatwą drogą, to czasem trudny proces. Żeby zobaczyć siebie bardziej realistycznie, trzeba zobaczyć również swoje słabe strony, swoją agresję czy złość, lęki, swoją niechęć do innych, do siebie. Człowiek mocno się przed tym broni.
Psychoterapeutom przypisuje się też często magiczne cechy: że wiedzą więcej, więcej widzą i mogą zobaczyć coś, czego byśmy nie chcieli pokazywać- tak nie jest. Osoby zgłaszające się na psychoterapię, często przeżywają obawy, co terapeuta o nich pomyśli, boją się krytyki, odrzucenia. Zadaniem psychoterapeuty jest zrozumieć klienta, oraz pomóc mu zrozumieć samego siebie, a nie go osądzać.
Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy głównie od głębokości problemów klienta, jego indywidualnych możliwości rozwoju oraz motywacji do pracy i oczekiwanych zmian. Usunięcie objawów może nastąpić szybko, ale głęboka zmiana wewnętrzna wymaga czasu.

JAK WYGLĄDA WIZYTA U PSYCHOTERAPEUTY? Pierwsze kilka sesji poświęca się na zawarcie tzw. "kontraktu terapeutycznego", czyli ustalenie, co jest problemem klienta, opracowanie planu terapii oraz celów do pracy. Kontrakt obejmuje także ustalenie, jak często będą odbywać się spotykania, jak długo mniej więcej będzie trwała psychoterapia, na czym będzie poległa rola pacjenta, a na czym rola psychoterapeuty.
Rozmowa z psychoterapeutą różni się od każdej innej rozmowy tym, że sięga do tego, co nieświadome: uczuć, potrzeb i przeżyć pacjenta, motywów jego postępowania, schematów myślenia.
Pomiędzy terapeutą a klient pojawia się w procesie terapii specyficzna więź, którą w psychologii nazywamy przeniesieniem i która jest poddawana analizie. Klient zaczyna żywić do terapeuty uczucia, które miał do ważnych osób ze swojego życia. Powtarza pewne zachowania z przeszłości.
Psychoterapeuta nie jest tylko obserwatorem, ale zadaje pytania, komentuje, czasem także daje sugestie. Poziom i rodzaj jego aktywności są uzależnione od problemu klienta oraz rodzaju prowadzonej terapii.
Psycholog jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Nie może okazywać klientowi bliskości fizycznej, czy angażować się w inne formy aktywności w życiu klienta. Niedopuszczalne są także prywatne spotykania poza terapią.