Terapeuci z innych miast, Informacje o cookies, wykonanie www.PolProf.pl

Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA to forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu zrozumieniu siebie, swoich uczuć, potrzeb i obaw. Dzięki temu można w nowy sposób zobaczyć to, co stanowi trudność, rozpoznać własny wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności, w ten sposób znaleźć dotąd niedostrzegany sposób poradzenia sobie.
Psychoterapia nie dostarcza przepisu na życie, ona jedynie pomaga porządkować, rozumieć swój świat wewnętrzny. Psycholog nigdy nie rozwiązuje dylematów za klienta, może pomóc w rozważeniu różnych możliwości, ale to klient podejmuje decyzję.
Psychoterapia nie jest łatwą drogą, to czasem trudny proces. Żeby zobaczyć siebie bardziej realistycznie, trzeba zobaczyć również swoje słabe strony, swoją agresję czy złość, lęki, swoją niechęć do innych, do siebie. Człowiek mocno się przed tym broni.
Psychoterapeutom przypisuje się też często magiczne cechy: że wiedzą więcej, więcej widzą i mogą zobaczyć coś, czego byśmy nie chcieli pokazywać- tak nie jest. Osoby zgłaszające się na psychoterapię, często przeżywają obawy, co terapeuta o nich pomyśli, boją się krytyki, odrzucenia. Zadaniem psychoterapeuty jest zrozumieć klienta, oraz pomóc mu zrozumieć samego siebie, a nie go osądzać.
Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy głównie od głębokości problemów klienta, jego indywidualnych możliwości rozwoju oraz motywacji do pracy i oczekiwanych zmian. Usunięcie objawów może nastąpić szybko, ale głęboka zmiana wewnętrzna wymaga czasu.

JAK WYGLĄDAJĄ WIZYTY U PSYCHOTERAPEUTY? Spotkania trwają 50 minut. Pierwsze kilka sesji poświęca się na ustalenie, co jest problemem klienta, poznaniu jego historii życia, opracowanie celów do pracy oraz omówienie stosowanych metod psychoterapii. Powyższe ustalenia służą do zbudowania porozumienia pomiędzy terapeutą a klientem co do tego, co się będzie działo, w jakim kierunku i dlaczego. Pozrozumienie to nazywamy KONTRAKTEM TERAPEUTYCZNYM.  Kontrakt obejmuje także ustalenie, jak często i ile trwać będą sesje psychoterapii, jak długo mniej więcej będzie trwała psychoterapia, na czym będzie poległa rola pacjenta, a na czym rola psychoterapeuty, kwestie dotyczące odpłatności za terapię.
Rozmowa z psychoterapeutą różni się od każdej innej rozmowy tym, że sięga do tego, co nieświadome: uczuć, potrzeb i przeżyć pacjenta, motywów jego postępowania, schematów myślenia. Rola psychoterapeuty polega w głównej mierze na odzwierciedlaniu przeżyć pacjenta, interpretowaniu i zadawaniu pytań pomagających pogłębić i/lub zobaczyć daną kwestię z innekj perspektywy. Poziom i rodzaj jego aktywności uzależnione są od problemu klienta oraz prowadzonej aktywności.

Pomiędzy terapeutą a klient pojawia się w procesie terapii specyficzna więź, którą w psychologii nazywamy przeniesieniem i która jest poddawana analizie. Klient zaczyna żywić do terapeuty uczucia, które miał do ważnych osób ze swojego życia. Powtarza pewne zachowania z przeszłości. To ważny element pracy psychoterapeutycznej, pozwala pacjentowi zrozumieć jak i dlaczego przeżywa i postępuje w życiu. Dzięki uświadomieniu sobie motywów naszego zachowania jesteśmy w stanie bardziej satysfakcjonująco kierować swoim życiem.

Zmiana możliwa jest również dzięki samej relacji terapeutycznej. To również wiąże się z przeniesieniem. Od ważnych osób w życiu uczymy się o sobie, z ich postępowania wobec nas wnioskujemy o naszej wartości, opowieści i opinie rodziców współtworzą naszą opowieść o nas samych. Kiedy rozwija się przeniesienie możliwe jest zweryfikowanie tej opowieści poprzez interpretacje i korektywne doświadczenia  w relacji terapeutycznej.

Psycholog jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej (wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta). Nie może okazywać klientowi bliskości fizycznej, czy angażować się w inne formy aktywności w życiu klienta. Niedopuszczalne są także prywatne spotykania poza terapią.

Psychoterapeuta poddaje swoją pracę superwizji, tzn że konsultuje się z superwizorem (osobą posiadającą specjalne kompetencje w tym zakresie) w kwestii prowadzenia terapii z pacjentami, omawia stosowane metody pracy. Superwizja służy usprawnianiu procesu psychoterapii.

 

 

 W gabinecie zajmuję się terapią:

           - nerwic               - depresji                  - osobowości                 - ataków paniki                   

- uzależnienia  od alkoholu      - współuzależnienia       - tzw. DDA                 - hazardu

 seksoholizmu         - zaburzeń emocjonalnych u młodzieży                      

- patologicznej zazdrości            - problemów z agresją           - trudności ze snem 

- nadużywania substancji psychoaktywnych