Terapeuci z innych miast, Informacje o cookies, wykonanie www.PolProf.pl

ulotka candis 01

Celem projektu jest ograniczenie używania konopi lub zaprzestanie ich używania wśród osób chętnych do zmiany wzorca używania. Program skierowany jest do osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia używających przetworów konopi w sposób problemowy oraz rodzin i bliskich osób używających.

Program pt. CANDIS obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych plus jeden na szczegółowe określenie historii używania i określenie aktualnych wzorców. W założeniach teoretycznych odwołuje się przede wszystkim do filozofii i zasad dialogu motywującego oraz psychologii behawioralno–poznawczej. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji i umiejętności przydatnych w utrwalaniu pożądanych zachowań.

Interesującym założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę. Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

Osoby różnią się zarówno motywami sięgania po substancje psychoaktywne, jak również podatnością na oddziaływania a także momentem w którym decydują się na zmianę/podjęcie terapii. W związku z powyższym w ramach programu oferujemy również/wymiennie:

Sesje diagnostyczne – przewidziane dla wszystkich zgłaszających się do projektu użytkowników konopi oraz bliskich. Celem sesji jest kwalifikacja do programu, określenie obszarów problematycznych pacjenta do terapii lub programu Candis.

Sesje psychoterapii- Zakłada się, że skuteczne złagodzenie czy wyeliminowanie pierwotnych przyczyn spowoduje istotną poprawę w obszarze nadużywania substancji psychoaktywnych. Dotyczy tych osób, które mają względną abstynencję od konopi, a we wcześniejszym okresie miały zdiagnozowane uzależnienie od konopi a zgłaszają nawrót choroby, osoby niekwalifikujące się do programu Candis (na przykład z z powodu używania kilku substancji psychoaktywnych poza konopiami) lub osoby, które w przeszłości uczestniczyły w programie Candis i zgłaszają potrzebę terapii- problemy osobiste/emocjonalne, jako zapobieganie nawrotom uzależnienia. Dla każdej osoby przewidziano 6 miesięczny cykl terapii, tj. 24 spotkania.

Porady dla rodzin - Dzięki włączeniu osób bliskich do pracy, możliwe staje się zintensyfikowanie działań terapeutycznych, odnalezienie sposobów pomocy oraz dostrzeżenie i podtrzymanie postępów.

Konsultacje psychiatryczne- Marihuana czy haszysz w bardzo dużych dawkach może wywoływać trwałą psychozę. U niektórych osób regularnie palących marihuanę można zaobserwować występowanie zaburzeń lękowych, koszmarów sennych oraz stanu depresyjnego, spotęgowanego obniżonym nastrojem, brakiem motywacji do działania, poczuciem bezradności i nikłą koncentracją na realizacji różnych celów w życiu. Długoletnie używanie marihuany może być także przyczyną labilności emocjonalnej oraz anhedonii (spłycenia emocjonalnego). W niektórych przypadkach zmiany w funkcjonowaniu psychicznym wymagają konsultacji psychiatrycznej oraz podjęcia farmakoterapii. Powyższe zmiany w funkcjonowaniu psychicznym dotyczą także osób bliskich użytkowników konopi stąd konieczność konsultacji również tych osób.

Program realizowany jest przez Górnośląskie stowarzyszenie "Wspólnota" i jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 669 883 533